We verhuizen: Je bestelling kan een dag later aankomen

VOORWAARDEN KLANTENCLUB & PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KLANTENCLUB

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op onze klantenclub, die wordt aangeboden door BESTSELLER A/S (Fredskovvej 5, 7330 Brande, Denemarken, KvK-nummer 88216512), BESTSELLER Handels B.V. (Sint Jorissteeg 2, 1012 XV Amsterdam, KvK-nummer 59896604), VILA A/S (Stilling Kirkevej 10, Stilling, 8660 Skanderborg, Denemarken, KvKnummer 67756819) alsmede plaatselijke BESTSELLER-ondernemingen die onze winkels en relevante online winkels exploiteren (klik HIER voor de volledige lijst) (hierna te noemen "Onze Ondernemingen").

1. Lidmaatschap

Lidmaatschap van onze klantenclub is geheel gratis en verbind je tot niets en kan op elk gewenst moment opgezegd worden.

Het lidmaatschap is uitsluitend bedoeld voor natuurlijke personen die beschikken over een geldig e-mailadres. Je moet minimaal 16 jaar oud zijn om lid te kunnen worden van onze klantenclub; door je in te schrijven bevestig je dat je 16 jaar of ouder bent. Als je jonger bent dan 16 kun je je aanmelden voor onze klantenclub door een ondertekende bevestiging van een ouder of voogd te sturen naar .

Ondernemingen, groepen of anderen die op commerciële basis aankopen doen, komen niet in aanmerking voor het lidmaatschap. Het lidmaatschap mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden of het maken van winst.

Je lidmaatschap is persoonlijk, niet overdraagbaar en onder voorbehoud van deze voorwaarden en alle andere voorwaarden, beleidsregels, etc. waarmee je akkoord gaat wanneer je deelneemt aan prijsvragen, gebruik maakt van aanbiedingen, aankopen doet en andere relevante diensten afneemt.

Je bent ervoor verantwoordelijk, en het is een voorwaarde voor je lidmaatschap, om je e-mailadres en contactgegevens up-to-date te houden.

Je bent zelf verantwoordelijk voor alle activiteiten die via je lidmaatschapsaccount plaatsvinden. Dit betekent dat je je inloggegevens, zoals e-mailadres en wachtwoord, moet beveiligen en geheim moet houden. We raden je aan een uniek wachtwoord te gebruiken dat je voor geen enkele andere account gebruikt. Mocht je wachtwoord of account gecompromitteerd zijn, dan raden we je aan het zo snel mogelijk te wijzigen of contact op te nemen met onze klantenservice zodat deze je verder kunnen helpen.

2. Voordelen

Als lid van onze klantenclub krijg je een online ledenaccount. In dit account ontvang je digitale aankoopbewijzen voor de aankopen die je doet in onze online en fysieke winkels, inclusief winkels van franchisenemers. Daarnaast kun je via je lidmaatschapsaccount eerdere aankopen bekijken.

Als lid van onze klantenclub krijg je tevens toegang tot speciale voordelen voor trouwe klanten, waarop aanvullende voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Meer informatie hierover kun je HIER vinden. We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder nadere aankondiging geringe wijzigingen aan te brengen in deze klantenclubvoorwaarden of daaraan verbonden voordelen, mits dergelijke wijzigingen je lidmaatschap niet negatief beïnvloeden.

3. Onze communicatie

Door lid te worden van onze klantenclub ga je ermee akkoord dat Onze Ondernemingen je directe marketing kunnen versturen. Deze toestemming omvat marketingmateriaal van het merk of de merken waarvoor je je aanmeldt en elk merk dat daarvan deel uitmaakt.

Wij kunnen ons communicatie- en marketingmateriaal verzenden via e-mail, sms, mms, post en sociale media zoals Facebook, Instagram, etc. en dit heeft betrekking op onze online winkels en winkels die rechtstreeks door Onze Ondernemingen of door onze franchisenemers worden geëxploiteerd. Het betreft informatie over:

• Bestaand en toekomstig productassortiment, waaronder kleding, schoenen, tassen, accessoires, textiel, woonaccessoires, design, speelgoed, tijdschriften, interieur, voedingsproducten, abonnementen, etc. • Aanbiedingen, uitverkoop, prijsvragen, evenementen en andere marketinginitiatieven • Artikelen die je hebt toegevoegd aan je verlanglijstje of die je in je online winkelmandje hebt geplaatst.

Je gaat er daarnaast mee akkoord dat deze toestemming ook kan worden gebruikt voor het toesturen van verzoeken om toestemming voor andere relevante producten, merken, zakelijke partners of communicatiekanalen.

4. Intrekking van je toestemming

Je kunt je toestemming voor het per e-mail of sms ontvangen van marketingmateriaal op elk gewenst moment intrekken door de instructies op te volgen in de berichten die we je sturen, door middel van je lidmaatschapsaccount, door contact met ons op te nemen op of door een contactformulier in te vullen dat je HIER kunt vinden. Als je besluit je toestemming voor het per e-mail en/of sms ontvangen van marketingmateriaal in te trekken, wordt je lidmaatschap van onze klantenclub en alle voordelen die daarbij horen niet automatisch beëindigd, tenzij er andere voorwaarden op het betreffende voordeel van toepassing zijn.

Houd er rekening mee dat als je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie over verschillende merken, het intrekken van je toestemming voor één specifiek merk geen invloed heeft op de toestemming voor de andere merken waarvoor je je hebt opgegeven. Je moet je toestemming derhalve voor elk merk afzonderlijk intrekken.

5. Beëindiging van het lidmaatschap

Je kunt je lidmaatschap van onze klantenclub op elk gewenst moment beëindigen door mmiddel van je ledenaccount, door contact met ons op te nemen via of door een contactformulier in te vullen dat je HIER kunt vinden.

Wij behouden ons daarnaast het recht voor je lidmaatschap op te schorten of te beëindigen in geval van schending van deze voorwaarden, inactiviteit, handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wetgeving of handelingen die niet verenigbaar zijn met de belangen van Onze Ondernemingen. We kunnen onze klantenclub zonder opgaaf van reden definitief beëindigen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn van 1 maand.

6. Klacht

Als je een klacht bij ons hebt ingediend en het niet eens bent met hoe deze wordt behandeld, dan kun je een klacht indienen via het Europese platform voor online geschillenbeslechting, dat je HIER kunt vinden.

PRIVACYBELEID

Onze Ondernemingen zijn tezamen verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de gegevens van de klantenclub. Als je je aanmeldt als lid van onze klantenclub, accepteer je dat we je persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven, in aanvulling op ons algemene privacybeleid, dat je HIER kunt vinden.

1. Verzameling en verwerking van je persoonsgegevens door ons

In het algemeen verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens voor het administreren van je lidmaatschap van onze klantenclub, voor het aanbieden van je lidmaatschapsvoordelen en voor het verzenden van gerichte communicatie, marketing en nieuwsbrieven op basis van je profiel. Hieronder kun je meer informatie vinden over welke soorten persoonsgegevens we over je verzamelen, voor welke doeleinden we deze gebruiken en wat de rechtsgronden voor ons gebruik zijn:

Administratie van je lidmaatschap

We gebruiken je persoonsgegevens om je lidmaatschap van de klantenclub in te stellen en te administreren, waaronder je naam, adres, contactgegevens, leeftijd, geslacht, geboortedatum en interesses die je aan ons opgeeft wanneer je je inschrijft of later toevoegt. Wanneer je je aanmeldt, ontvang je een lidmaatschapsnummer en word je gevraagd een wachtwoord voor je account aan te maken. Daarnaast verzamelen we gegevens wanneer we contact met je opnemen over je lidmaatschap of de daaraan verbonden voordelen en als je contact opneemt met onze klantenservice.

Als je wilt, kun je aan je profiel informatie toevoegen over bijvoorbeeld je kinderen of over een vervaldag die er aan zit te komen, zodat we je gerichter aanbevelingen kunnen doen en betere ondersteuning kunnen bieden voor onze producten.

De juridische basis voor het verwerken van je persoonsgegevens is het uitvoeren van je lidmaatschapsovereenkomst voor de klantenclub, vgl. artikel 6 sub 1 onder b AVG, en de gerechtvaardigde belangen die wij hebben bij het verlenen van klantenservice, vgl. artikel 6 sub 1 onder f AVG.

Voordelen van de Klantenclub

We gebruiken je persoonsgegevens om de verschillende voordelen die verbonden zijn aan je lidmaatschap van onze klantenclub aan je beschikbaar te stellen. Afhankelijk van de aard van de voordelen kan op basis van je profiel aanvullende informatie worden verzameld en geregistreerd, zoals punten, vouchers, klantencategorie, etc. Zie de op het specifieke voordeel toepasselijke voorwaarden voor meer informatie.

De juridische basis voor het verwerken van je persoonsgegevens is je lidmaatschapsovereenkomst met de klantenclub en je inschrijving om te kunnen profiteren van voordeel, vgl. artikel 6 sub 1 onder b AVG.

Personalisatie

Om je beleving van het winkelen te optimaliseren, streven we ernaar berichten, productinformatie, marketing en nieuwsbrieven te sturen die aansluiten bij je interesses en profiel, zoals een felicitatie wanneer je jarig bent. We doen dit op basis van segmentatie en personalisatie.

Segmentatie houdt in dat onze leden worden onderverdeeld in verschillende klantengroepen op basis van algemene en gemeenschappelijke kenmerken, zoals leeftijd, postcode, etc. De berichten en informatie die je te zien krijgt, worden vervolgens gekoppeld aan de specifieke klantengroep waartoe je behoort.

Doel hiervan is het personaliseren en creëren van relevante content en informatie die we je laten zien onze berichten, apps, op sociale mediaplatforms of op onze websites, op basis van je interesses, voorkeuren en activiteiten, zoals eerdere aankopen in onze online en fysieke winkels. We combineren deze gegevens met gegevens die we verkrijgen via cookies of andere trackingtechnologieën, wat betekent dat wanneer je onze websites of apps bezoekt, we gegevens vastleggen over waarin je belangstelling toont en wat je koopt. We kunnen ook vastleggen of je een nieuwsbrief hebt geopend en of je op de daarin opgenomen advertenties hebt geklikt. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatie die je aan onze reclamepartners hebt verstrekt of die zij zelf hebben verzameld. Op basis van deze informatie analyseren we waarin je geïnteresseerd bent en passen we onze berichten en marketing aan.

Bovenstaande soorten gegevens worden uitsluitend via cookies verzameld als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van deze soorten cookies op je toestel(len).

Personalisatie